Geder

På Åmarksgård opdrætter vi geder af racen Boer, som er en kødged, der oprindeligt stammer fra Sydafrika. Gederne bruges til naturpleje og til slagt.

Vi går meget op i at sikre optimal dyrevelfærd. Gederne vokser op på vores grønne marker ved Køge Bugt og opdrættes uden brug af unødig medicin. Hunnerne sælges og hannerne bruges til slagt.

Åmarksgård deltager i Fødevarestyrelsens frivillige maedi-visna sundhedsprogram, der har til hensigt at bekæmpe forekomsten af sygdommen maedi-visna hos får og geder. Åmarksgård har siden 2018 haft den højest mulige sundhedsstatus, M3, der påviser en sygdomsfri besætning.

Åmarksgård er medlem af Dansk Gede Union, som er en landsdækkende forening for gedeavlere. Du kan læse mere her: http://www.goat-dgu.dk/

Vi brænder for at udbrede kendskabet til gedeavl og til at spise gedekød.

Det hænder vi har dyr til salg ligesom vi udlejer vores buk med stamtavle til andre gedeavlere. Kontakt os for mere information.