Landbrug

Åmarksgård har siden 2020 drevet et økologisk landbrug på 45 hektar. Økologisk fødevareproduktion handler om at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.

Landbruget består af 35 hektar planteavl, 6 hektar fredskov, 1 hektar § 3 beskyttet natur og 3 hektar græs. Vi dyrker økologiske afgrøder som havre, raps, rug, byg og ært.

Økologisk produktion er kendetegnet ved:

  • Fokus på at bevare og forbedre jordens frugtbarhed
  • Kunstgødning og kunstige pesticider anvendes ikke
  • Husdyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd
  • Meget restriktive regler for brug af medicin til husdyr
  • Genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) anvendes ikke
  • Brug af færrest mulige tilsætningsstoffer ved forarbejdning af økologiske fødevarer.

I det økologiske landbrug skal dyrkningen af jorden virke i samspil med det omgivende miljø, så det påvirker omgivelserne mindst muligt og beskytter levesteder for vilde planter og dyr bedst muligt. Balance, mangfoldighed og alsidighed er vigtige begreber i det økologiske jordbrug. I praksis handler det om, ude på den økologiske gård, at holde hus med sine næringsstoffer og ikke fjerne flere næringsstoffer fra gården, end man tilfører. Det er vigtigt at genbruge næringsstoffer og værne om naturens ressourcer. Centralt i den økologiske tankegang er, at man anlægger en forsigtigheds betragtning på de ting, man foretager sig. Det gør man ud fra en tanke om, at naturen er kompleks, og det kan være svært at overskue konsekvenserne af de måder, vi mennesker påvirker miljøet på. I forarbejdningen af økologiske produkter er der fokus på at lave en så skånsom forarbejdning som muligt med brug af færrest mulige tilsætningsstoffer.